© 2017 NewFuture

TEcHNoloGIE

Podczas realizacji projektów w zależności od potrzeb korzystamy następujących języków/technologii:
  • PHP4/5
  • MySQL/PostgreSQL
  • HTML4/5
  • CSS2/3
  • Smarty
  • jQuery
  • TinyMCE